Tips om jouw werknemers aan te moedigen voor hun gezondheid te zorgen

Tips om jouw werknemers aan te moedigen voor hun gezondheid te zorgen

2 May 2021 0 By Holly Peck

Werknemers aanmoedigen om voor hun gezondheid te zorgen is een steeds terugkerend aandachtspunt in veel bedrijven, en terecht. Welzijn houdt immers rechtstreeks verband met de productiviteit en de motivatie van het team.

Door gezondheidsbevorderende acties op te zetten, moedigt jouw organisatie professionals aan om gezondere gewoonten aan te houden, wat zorgt voor een betere levenskwaliteit en vertragingen en absenteïsme kan terugdringen. Bovendien geven deze acties blijk van de betrokkenheid van het bedrijf bij zijn team, waardoor de motivatie en het organisatieklimaat worden verbeterd.

Bekijk in dit artikel goede manieren om werknemers aan te moedigen voor hun gezondheid te zorgen.

 1. Campagne tegen roken
  De door roken veroorzaakte gezondheidsproblemen tasten de levenskwaliteit van de werknemers aan en dragen bij tot ziekteverzuim en traagheid. Bovendien heeft het gedurende de dag verlaten van het kantoor om te roken ook gevolgen voor de productiviteit.

Rokers vormen vaak praatgroepen en verlaten hun werkplek soms voor enkele minuten per dag om samen te roken. Bovendien veroorzaakt roken ook een psychologische afhankelijkheid, waardoor de werknemer telkens wanneer hij of zij zich gestrest voelt zijn toevlucht moet nemen tot roken.

Het bedrijf kan rokers aanmoedigen de verslaving te bestrijden door acties die de gezondheidsproblemen als gevolg van roken aantonen, psychologische steun bieden en medische follow-up.

 1. Gezond eten aanmoedigen
  Goede eetgewoonten zijn essentieel voor een gezond leven; veel mensen beseffen dit echter niet en lopen het risico ziekten te ontwikkelen die worden veroorzaakt door slechte eetgewoonten en een gebrek aan voedingsstoffen.

Er kunnen verschillende acties worden ondernomen om gezonde voeding en een betere gezondheid van de beroepsbeoefenaars aan te moedigen. Aangezien het voorbeeld van de managers moet komen, kan de belangrijkste verandering in het bedrijfsrestaurant of de kantine zijn.

Sommige organisaties bieden fruit op het menu aan, naast toezicht met een voedingsdeskundige en voedseleducatie programma’s.

 1. Bevorderen van lichaamsbeweging om de gezondheid van het personeel te verbeteren
  Lichaamsbeweging is een andere belangrijke factor voor een gezond leven. Het verbetert niet alleen de lichamelijke conditie en het humeur, maar voorkomt ook ziekten en draagt bij tot de interactie van de werknemers.

Een van de acties die op de werkplek kan worden toegepast en zowel het bedrijf als de professionals talloze voordelen biedt, is de bedrijfsfitnessruimte. Deze oplossing biedt momenten van ontspanning,
verlicht spanningen, verbetert de fysieke en mentale conditie van het team en voorkomt beroepsziekten die worden veroorzaakt door een slechte houding en repetitieve-belasting blessures.

De campagnes voor lichaamsbeweging beperken zich niet tot de lokalen van de onderneming of de daarmee verbonden ondernemingen. Het kan inhouden dat lichaamsbeweging ook buiten de werkuren en in het weekend wordt aangemoedigd.

 1. Waterverbruik aanmoedigen
  Met de groeiende trend van duurzaamheid wordt er steeds vaker naar gestreefd het elektriciteits- en waterverbruik in bedrijven te verminderen. Maar hier hebben we het niet over water om auto’s te wassen – we hebben het over drinkwater.

Gehydrateerd blijven is een van de belangrijkste voorwaarden om hoofdpijn en malaise te vermijden, naast het verzekeren van de goede werking van de hersenen, het hart en de spieren. Het is belangrijk om in de loop van de dag beetje bij beetje water te drinken, in plaats van grote hoeveelheden in één keer.

Een eenvoudige manier om het waterverbruik aan te moedigen is het verstrekken van flessen met het bedrijfslogo erop aan de werknemers. Waterfilters moeten op toegankelijke plaatsen worden geïnstalleerd. Automatische automaten kunnen ook andere vloeistoffen verstrekken, zoals isotonische dranken, kokoswater en sappen (bij voorkeur zonder toegevoegde suiker).

 1. Creëer thematische campagnes
  Het gebrek aan oriëntatie en kennis is een van de factoren die ziektepreventie in de weg staan. Daarom zijn acties die tot doel hebben de mensen voor te lichten over gezondheidszorg en welzijn zo gewoon. Deze acties moeten ook ruimte hebben binnen de ondernemingen.

Analyseer daartoe het profiel van jouw professionals en stel thematische campagnes op, gericht op de gezondheid van vrouwen of mannen, ter bestrijding van diabetes, hypertensie en andere ziekten.

Enkele campagnes van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn Werelddag zonder tabak (31 mei), Wereld Aids Dag (1 december), Dag van de bloeddonor (14 juni), World Vaccination Week (24-30 april) en andere. Een goede suggestie is om naar jouw werknemers te luisteren en te zien of zij een speciale motivatie hebben om aan een van deze campagnes mee te doen.

Voordelen van de ontwikkeling van een gezondheids- en welzijnsbeleid in de onderneming
Het ontwikkelen van acties om werknemers aan te moedigen voor hun gezondheid te zorgen, levert voordelen op voor het bedrijf en de teamleden.

Deze houding zorgt immers voor gezondere en meer tevreden professionals, wat bijdraagt tot motivatie en betere prestaties. De werknemers krijgen op hun beurt de kans om gewoonten te veranderen, hun levenskwaliteit te verbeteren en gezondheidsproblemen te voorkomen.